Fasáda RD Luleč č.p. 230 (okres Vyškov) - 2015

Fasáda RD Luleč č.p. 230 (okres Vyškov) - 2015