Fasáda RD Pod Školou č.p.106, Bučovice - Černčín (okres Vyškov) - 2015

Fasáda RD Pod Školou č.p.106, Bučovice - Černčín (okres Vyškov) - 2015