Provedení fasády RD Charváty 287 (okres Olomouc) - 2019

Provedení fasády RD Charváty 287 (okres Olomouc) - 2019