Fasáda RD Nemojany č.p.087 (okres Vyškov) - 2013

Fasáda RD Nemojany č.p.087 (okres Vyškov) - 2013