Provedení fasády RD Úlehla 1015, Bučovice (okres Vyškov) - 2015

Provedení fasády RD Úlehla 1015, Bučovice (okres Vyškov) - 2015