Původní stav - přístavba RD Brněnská 89/16, Vyškov - 2015

Původní stav - přístavba RD Brněnská 89/16, Vyškov - 2015