Původní stav fasáda BD Wolkerova 38/23, Olomouc - 2017

Původní stav fasáda BD Wolkerova 38/23, Olomouc - 2017