Egalizační penetrace

Vyrovnávající penetrace, fasádní penetrace, egalizační penetrace na mikrotrhliny, zpevňující penetrace, fixativní penetrace, podkladní penetrace, provádění fasádních nátěrů a komplexní servis fasád je naše firma Fasádní Servis® připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC.

Egalizační penetrace

Egalizační penetraceISIS System® je posláním naší firmy, které má  přispět a pomoci dosáhnout  spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tato interní technologická  norma naší firmy   přináší maximální spokojenost  Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích čistících standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Fasáda nejenom reprezentuje nás a naše bydlení, ale především chrání dům před mrazem, deštěm a vlhkostí. Abychom zvýšili životnost zdí domu, je potřeba o fasádu pravidelně pečovat. Když dodržíte základní rady při postupu, vydrží nátěr 10 až 12 let.

Fasádní egalizační penetrace jsou definovány jako mikro armovaný egalizační základní nátěr, prostředek pro vnitřní a vnější základní nátěry vlasově rozpraskaných nebo nerovnoměrně omítnutých povrchů před natíráním mikro armovanými a ostatními barvami. Je plněný speciálními vlákny a křemičitým pískem. Nátěr dobře překrývá praskliny, snižuje a vyrovnává savost podkladů.

Hlavními vlastnostmi penetrace jsou

 • sjednocovat a snižovat savost podkladu
 • zvyšovat přídržnost vrchních vrstev fasády
 • prodlužovat životnost povrchových úprav
 • snížit riziko barevných odchylek vrchních vrstev fasády

Penetrace je zcela logicky nejdůležitějším krokem při natírání fasády z hlediska přípravy povrchu. Je zapotřebí natřít opravdu každý kousek povrchu, jinak hrozí (zejména u starších fasád) vysoká sprašnost podkladu a již do roka nebo dvou se může začít nátěr odlupovat. Po pečlivé penetraci se již nanáší vybraná fasádní barvu nejméně ve dvou vrstvách.

Základní vrstva se před prováděním povrchové úpravy penetruje podkladním nátěrem určeným pro daný typ povrchové úpravy ke zvýšení přídržnosti povrchové úpravy a ke snížení savosti podkladu. Penetrace se provádí po vyzrání základní vrstvy minimálně však po 5 dnech. Podkladní nátěr se nanáší válečkem nebo štětcem. Následná povrchová úprava se provádí po zaschnutí penetračního nátěru dle místních klimatických podmínek, minimálně však po 12 ti hodinách.

Egalizační penetrace

Co vše  penetrační nátěry zajišťují

 • snižují nasákavost podkladu
 • sjednocují nasákavost podkladu
 • vážou prach a separační části
 • zpevňují podklad
 • zvyšují přídržnost k podkladu
 • sjednocují barevnost podkladu

Proč řídká barva nestačí? Je spousta penetrací a spousta důvodů proč je použít. Asi tím nejhlavnějším je snížení savosti podkladu. Řídkou barvou každopádně vytváříte pouze další vrstvu barvy na podkladu. Penetrace jsou speciálně navržené emulze, většinou rozpustné ve vodě s nízkou viskozitou a proto dokážou lépe a hlouběji vsáknout do podkladu a nevytváří tím další a další vrstvy. Vzhledem na to, že při malování a natírání se vyžaduje suchý a čistý povrch, tak řídká barva, která má daleko nižší adhezi k podkladu jako penetrace způsobí, že finální vrstva zůstává náchylná k odlupování, na oděr a nevytváří vhodný základ pro pozdější přemalování. Penetrace se postará o snížení nejen savosti podkladu, ale i naimpregnuje daný povrch, odstraní (uzavře) prach a nečistoty a následný nátěr je již aplikován na soudržnou vrstvu, která je dle požadavků zbavena prachu a nečistot.

Rozdíly mezi penetracemi jsou stejné, jako mezi barvami. Na historickou stavbu taky nepoužijete nejobyčejnější akrylátovou barvu. A to platí i pro penetrace. Každá má svoje určení a svoje použití. Akrylátové penetrace se používají pod běžně používané akrylátové disperzní barvy a omítky. Jak bylo řečeno v předešlém odstavci, snižují nejen savost podkladu, ale i například zlepšují soudržnost starších nátěrů a omítek. K dalším vlastnostem se ještě dostaneme. Silikonové a silikátové penetrace jsou určeny pod barvy na stejném základu. Tj. pod silikonovou barvu/omítku použijte silikonovou penetraci, pod silikátovou barvu/omítku silikátovou penetraci. Není to jen výmysl. Má to svoje opodstatnění. Hlavním důvodem je paropropustnost materiálů. Silikonové a silikátové barvy/omítky mají daleko vyšší paropropustnost než akrylát. I když penetrace nevytváří vrstvu, která by byla měřitelná v milimetrech, její paropropustnost se projeví u celkového součtu (zeď + penetrace + barva, nebo kompletní zateplovací systém. Z důvodu soudržnosti je vhodné používat materiály na stejném základu pojiva. Vytváří se tak lepší adheze mezi materiály a celkový systém je pak odolnější a má delší životnost.

Egalizační penetrace

Nátěry na nové omítky a s tím související penetrace… Tady je i z finančních důvodů penetrace takřka nevyhnutelností. V prvním odstavci jsme si řekli o snížení savosti podkladu. Tady se to projevuje nejvíc. Nové omítky, vápenocementové a sádrové patří mezi velice savé materiály. Penetrace sníží jejich savost a tím způsobí zvýšení vydatnosti následného nátěru barvou. Za použití řídké barvy, hned vytváříte vrstvu se sníženou adhezí k podkladu a proto účel penetrace není splněn. Nejedná se však pouze o snížení savosti. Při aplikování penetrace se často stává, že některé místa vsakují penetraci víc, než jiná. Je to proto, že ne celá zeď má stejnou savost. A penetrace dokáže tuto rozdílnou savost podkladu sjednotit, vyrovnat. Následné malování je pak snadnější, nátěr lépe zasychá, nevytváří se skvrny a malba mnohem lépe drží na podkladu. Tyto vlastnosti se projeví hlavně u malování v odstínech, hlavně v tmavších odstínech jako je višňová, červená, pomerančová, tmavě modrá a žlutá. Při nepoužití penetrace se může stát, že i po dvou nátěrech například červenou barvou bude zeď pořád flekatá, a vytvoří se mapy s tmavšími okraji. Bude muset být aplikován třetí a možná čtvrtý nátěr a to je určité finančně náročnější, než první nátěr penetrací.

Hloubková a nano penetrace – tyto penetrace jsou určeny pro použití na místech, na které je slabá standardní penetrační emulze. Hloubková penetrace je speciálně navržena pro větší hloubku penetrace podkladu, je vhodná pro několikanásobné nebo starší nátěry. Nebo i v případě, že bylo opakovaně „penetrováno“ řídkou barvou a následně se pak vytvořila vrstva nátěrů, a je nutno zlepšit jejich soudržnost a přilnavost. NANO penetrace je hluboce penetrující přípravek na bázi nanočástic. Chemicky a fyzikálně kotví hluboko v ošetřovaném materiálu. Má velmi dobré penetrační a filmotvorné vlastnosti. Po vytvrzení je vysoce odolná vůči vodě a alkalické hydrolýze.

Při volbě penetračního nátěru vždy vycházíme z technologického doporučení výrobce a používáme ucelený výrobkový systém. Pouze v tomto případě může být zaručena funkčnost systému jako sladěného celku v dané realizaci. Pokud není možné použít kompletní systém a stojíme před rozhodnutím, jaký typ je pro danou aplikaci nejvhodnější, je vždy nutné předem znát, jaký materiál bude následně aplikován (obklad, omítka, barva), a zjistit, jaké povahy je podkladní vrstva. To především znamená, jestli je savý, nesavý, soudržný, vyzrálý atd. Pouze při znalosti těchto informací můžeme navrhnout správné řešení a použít odpovídající výrobek, případně jejich kombinaci.

Egalizační penetrace

Základní rozdělení penetračních nátěrů z hlediska vlastností

 • hloubkové
 • plnicí
 • uzavírací

Výše uvedené rozdělení je dáno pojivovou složkou penetračního nátěru, a zejména velikostí jeho polymeru. Hloubkové penetrace jsou výrobně nastaveny tak, aby podklad zpevnily, ale zároveň by neměly zabránit jeho paropropustnosti a na povrchu vytvářet viditelný film. Je vhodné je použít například před nanášením lepidel pro obklady a dlažby, pro zpevnění potěrů a omítek, před nanášením dalších vrstev, jako jsou štuky, stěrkové směsi apod. Plnící, filmotvorné a uzavírací penetrace snižují savost podkladu a na povrchu vytvářejí film, případně adhezní vrstvu (pokud obsahují hrubší frakci plniva), a zajišťují vysokou přilnavost dalších vrstev. Používají se pro následnou aplikaci například sádrových omítek, hladkých, finálních a nivelačních stěrek. Na nesavém podkladu penetraci většinou neředíme.

Technický list
Technický list
Technický list