Renovace fasád

Renovace fasád, renovace zateplených fasád, opravy fasád, opravy zateplených fasád, renovační nátěry zateplených fasád, renovační údržba fasád a s tím související vysoká poptávka po firmách realizujících renovační údržbu bytových domů přivedla na trh v řadu firem. Jejich přístup k opravám, technologiím a také ve způsobu prezentace na trhu se různí. Některé firmy jsou schopny slíbit i nesplnitelné, což není krédem naší firmy jenž je čestným členem Cechu malířů ČR. Tato certifikace a ověřené reference přináší našim klientům záruku kvality a garance.

Renovace fasád

Renovace fasád a to především renovace zateplených fasád je čím dál více častější z důvodu stavu předmětných fasád, které tzv. umýt již mnohdy opravdu nestačí. Opláchnutí fasády vysokotlakým čističem nebo párou není renovace fasády. Jde pouze o nutnou pravidelnou údržbu. Pokud již máte na fasádě plísně či řasy, je nezbytný k zajištění její dlouhodobé živostnosti komplexní zásah.

Renovace fasády si již vyžádá při odborně způsobilé technologické koncepci vyšší náklady vs. klasická základní údržba fasády. Komplexní renovační údržba zahrnuje přístup ke všem místům fasády včetně oken, parapetů a jiných detailů. To lze zajistit pouze s lešením nebo z lana či lokálně doplňkově z plošiny.

Renovace fasády a rozhodnutí k takovému kroku má být podloženo zřetelným a garantovatelným technologickým postupem. Je samozřejmě vhodné si prověřit, zda renovační návrh údržby oslovené firmy vychází z bohatých zkušeností se zateplením stejného typu objektu. Z tohoto důvodu naše firma vždy k cenové nabídce předkládá písemný komplexní technologický postup včetně opravy různých defektů na vašem domě např. trhliny a díry v zateplení, utržené parapety, defekty na okenním ostění nebo jejich doplnění po výměně oken v bytech.

Renovační údržba fasády za stranu naší firmy je vždy podložena vstupní technickou prohlídkou a revizí celého objektu a to i včetně střechy, která má podstatný vliv na fasádu. Posoudíme současné zateplení a vyhodnotíme, zda je vůbec renovační údržba tou správnou cestou pro váš dům. Budeme řešit i případné negativní projevy v bytech, jako jsou například plísně. Závěrem  je podstatné vědět, že se nebudeme prezentovat zaklínadlem „DOTACE“, jelikož dotace na renovační údržbu zateplených fasád aktuálně na trhu k dispozici nejsou. Rozhodně se nebudeme chlubit nekonečným počtem referencí, ale předložíme kvalitní ověřené reference obdobných projektů.

Renovace fasád

RENOVACE FASÁD A VSTUPNÍ INFORMACE

Dle našich informací v rámci renovační údržby fasád víme, že na nový zateplovací systém ETICS je obvyklá záruka 6 let. Leckdy je velmi zvláštní, že některé firmy se snaží získat pozornost zákazníka podstatně delší zárukou na mytí či na renovaci než na původní zateplení, aniž by tomu odpovídal předložený technologický koncept renovační údržby ze strany výrobců fasádních materiálu. Toto zjištění nás vede k vytvoření technologických konceptů z jasnou garancích v souladu s prohlášením výrobců fasádních materiálu a toto je pak přeneseno do SOD.

Renovace fasád a způsobilá renovační údržba mají jeden společný cíl a to preventivní předcházení poškození fasádních materiálu. I při použití vysoce kvalitních stavebních materiálů dochází postupem času ke změnám na povrchu fasád domů. Stejně je tomu u železobetonových konstrukcí, například teras či balkonů. Pravidelná kontrola fasády může již po dvou letech od realizace odhalit její počáteční poškození. Zpravidla se jedná o počínající tvorbu mikroorganismů, jako jsou určité druhy plísní či řas.

Právě mikroorganismy jsou nejčastějším důvodem k následné obnově fasády. Ale důvodů může být samozřejmě více, například vznik trhlin o různé šířce, a to hlavně u domů se stářím v rozmezí sedmi až deseti let. Rozsah a povaha případného narušení fasády následně určí technologický postup její obnovy včetně doporučené skladby jednotlivých výrobků.

RENOVACE FASÁD A OŽIVENÍ FASÁD

Pokud časem dojde k vyblednutí barevného odstínu rodinného či bytového domu nebo je patrné povrchové znečištění prachem, je nejjednodušším řešením pouhé oživení vzhledu fasády. Tato forma renovace vyžaduje nejprve důsledné omytí vodou s maximálním tlakem 200 barů a teplotou do 90 °C. Po úplném vyschnutí je nutné opatřit povrch fasády vrstvou egalizačního penetračního nátěru ke zpevnění minerálních a organických podkladů. Pro případ, že by se jednalo o mastné znečištění, může být snadným řešením aplikace vodou ředěného zásaditého přípravku. Po uplynutí 12 hodinové technologické pauzy je povrch připraven pro dva nátěry renovační fasádní barvou. Ideálním řešením je velmi kvalitní silikonový nátěr se zvýšenou kryvostí, mikrovlákny + obsahem fotokatalytických nebo biocidních částic, který je navíc extrémně vodoodpudivý.

Nejčastějším důvodem k renovační údržbě fasády je však její napadení různými druhy řas a plísní. Tmavá vlhká místa bez přístupu slunce jsou pro tyto mikroorganismy téměř ideálním prostředím. Velmi účinným řešením je parní čištění + aplikace vodou ředitelného sanačního nátěru obsahujícího algicidní a fungicidní látky. V dalším kroku již nic nebrání použití penetračního nátěru sjednocujícího vlastnosti podkladu před použitím fasádních renovačních barev se zvýšenou kryvostí.

Renovace fasád

RENOVACE FASÁD A OPRAVY TRHLIN

Renovace fasády s velkými trhlinami je v našich očích neodkladnou záležitostí. Při trhlinách s šířkou větší než 0,5 mm je nevyhnutelné okamžitě jednat, protože pronikající vlhkost může vést k velkému poškození fasády z hlediska podkladu fasády. Renovační údržba fasády s trhlinami o šířce většími než 0,5 mm jasně ukazuje na fakt, že je nutné takovou to fasádu (její část) celoplošně přestěrkovat a nanést novou fasádní povrchovou úpravu.

Pokud pravidelná kontrola fasády odhalí trhliny, rozhoduje o následujícím postupu obnovy jejich šířka, přičemž limitní hodnotou je 0,5 mm. Proč právě půl milimetru? Odpověď souvisí s povrchovým napětím kapky vody, které jí do této šířky trhliny neumožní proniknout do struktury fasády, což by mělo velmi brzy poměrně fatální následky.

Odlišný postup renovace je dán také konstrukcí fasády, tedy jde-li o omítku, nebo zateplovací systém. Pokud jsou trhlinky do šířky 0,5 mm, je nutno použít již speciální egalizační penetrační nátěr obohacený vlákny s následnou aplikací renovační barvy. Tento vysoce flexibilní materiál se zvýšenou kryvostí vhodný pro přemostění mikrotrhlin v podkladu se nanáší ve dvou vrstvách a tak se na povrchu vytvoří celkem 3x vrstva.

Fasádní egalizační penetrace jsou definovány jako mikro armovaný egalizační základní nátěr, prostředek pro vnitřní a vnější základní nátěry vlasově rozpraskaných nebo nerovnoměrně omítnutých povrchů před natíráním mikro armovanými a ostatními barvami. Je plněný speciálními vlákny a křemičitým pískem. Nátěr dobře překrývá praskliny, snižuje a vyrovnává savost podkladů.

Hlavními vlastnostmi egalizační penetrace jsou:Degradace fasád

  • zacelovat trhliny fasády
  • armovat / přepažovat povrch fasádní omítky
  • vytvářet trvalou podkladní zpevňující mezivrstvu
  • sjednocovat a snižovat savost podkladu
  • zvyšovat přídržnost vrchních vrstev fasády
  • prodlužovat životnost povrchových úprav
  • snížit riziko barevných odchylek vrchních vrstev fasády

Egalizační (zacelující) penetrace je zcela logicky nejdůležitějším krokem při natírání fasády z hlediska přípravy povrchu. Je zapotřebí natřít opravdu každý kousek povrchu, jinak hrozí (zejména u starších fasád) vysoká sprašnost podkladu a již do roka nebo dvou se může začít nátěr odlupovat. Po pečlivé egalizační penetraci se již nanáší vybraná fasádní barvu nejméně ve dvou vrstvách.

Je spousta penetrací a spousta důvodů proč je použít. Asi tím nejhlavnějším je snížení savosti podkladu a v případě trhlin a degradace fasádního pojiva je zacelení povrchu (egalizace) a vytvoření trvalé mezivrstvy. Penetrace jsou speciálně navržené emulze, většinou rozpustné ve vodě s nízkou viskozitou a proto dokážou lépe a hlouběji vsáknout do podkladu a nevytváří tím další a další vrstvy. Vzhledem na to, že při malování a natírání se vyžaduje suchý a čistý povrch, tak řídká barva, která má daleko nižší adhezi k podkladu jako penetrace způsobí, že finální vrstva zůstává náchylná k odlupování, na oděr a nevytváří vhodný základ pro pozdější přemalování. Penetrace se postará o snížení nejen savosti podkladu, ale i naimpregnuje daný povrch, odstraní (uzavře) prach a nečistoty a následný nátěr je již aplikován na soudržnou vrstvu, která je dle požadavků zbavena prachu a nečistot.

Renovace fasád

Renovační údržba fasády s většími trhlinami, které přesahují onu výše zmíněnou šířku 0,5 mm, zahrnuje již o celkovou obnovu fasády / předmětné fasádní stěny. V případě zateplovacích systémů je nutné nejprve přestěrkování fasády vysoce přídržnou lepicí hmotou na bázi cementu s následným vložením sklo textilní armovací síťoviny. S její pomocí je vytvořen ideálně pevný, pružný a voděodolný podklad pro nanesení nové fasádní omítky. Pokud se jedná o obnovu starší běžné minerální fasády (např. vápenocementové omítky, břízolitu apod.), je prvním krokem nanesení víceúčelové renovační stěrky vyztužené vlákny se štukovým povrchem. Tato stěrka o zrnitosti 1 mm se nanáší v minimální tloušťce 3 mm. V druhém kroku se použije jako další vrstva egalizační podkladový nátěr a celý proces renovační údržby se zakončí aplikací kvalitních renovačních fasádních barev.

Při trhlinách s šířkou větší než 0,5 mm je nevyhnutelné okamžitě jednat, protože pronikající vlhkost může vést k velkému poškození fasády. Fasádu s trhlinami o šířce většími než 0,5 mm je nutné celoplošně přestěrkovat a nanést novou fasádní povrchovou renovační úpravu.

Renovace fasád

RENOVAČNÍ OPRAVY ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ

K poškození povrchu zateplovacího systému může dojít vlivem mechanického poškození, povětrnostních vlivů, např. krupobití, špatně provedené práce, hnízdění ptactva aj.. V takovém případě lze opravu poškozeného povrchu zateplovacího systému provést sanačním renovačním systémem.

Díky zateplování fasád se zároveň zvýšil i počet jejich poškození ptáky. Ačkoli kolem děr nejčastěji uvidíme létat straky, kavky a případně sýkorky, na svědomí je mají v drtivé většině případu strakapoudové. Ostatní výše jmenovaní ptáci zde hledají buď útočiště( díry jsou vhodné pro zahnízdění) anebo potravu.

Poškození fasády padá často nejen na fasádu, ale i plastové prvky, jako jsou například větrací mřížky. Tyto prvky je potřeba rovněž vyměnit. Používáme větrací mřížky z hliníku, jejichž součástí je zároveň síťka proti hmyzu, která zabrání kolonizaci otvorů nezvanými hosty, jako jsou například vosy.

Fasáda poškozená ptáky již samozřejmě nemůže plnit svůj účel. Díky dírám dochází k zatékání dešťové vody na návětrných stranách domů, hnízdící ptáci znečišťují fasádu trusem a ruší obyvatele domu hlukem, který se zejména v plášti z polystyrenu velmi lehce šíří, a v neposlední řadě díry, které mohou být až několik desítek centimetrů hluboké, tvoří tepelné mosty, díky čemuž fasáda ztrácí svoji izolační funkci.

Renovace fasád

Renovační lokální opravy děr v předmětné ploše fasády se provádějí montážní pěnou, jejíž vlastnosti jsou pro tento druh oprav více než vhodné. Díky svým expanzivním vlastnostem vyplní díru do poslední mezírky a její izolační vlastnosti rovněž nejsou špatné, i když původnímu zateplení se nikdy zcela nevyrovnají. Menší díry, u kterých se dá dosáhnout na dno lze vyplní pomocí minerální vaty. Zaplněné díry se po vytvrdnutí pěny zamáznou lepidlem, přes větší díry dáváme ještě armovací textilii(perlinku). Jako poslední vrstva může přijít fasádní barva, která opravy sjednotí se zbytkem fasády.

HLOUBKOVÉ OPRAVY ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ

Renovační opravu většího poškození fasády z hlediska mechanického poškození vnějšího tepelněizolačního kontaktního systému (ETICS) je třeba provést co nejdříve po poškození, aby nevzniklo druhotné poškození vlhkostí, která může pronikat narušenou povrchovou úpravou do tepelněizolačního systému.

Na místě mechanického poškození tepelněizolačního systému se ostrým nástrojem vyřízne kolem poškození pravidelný výřez přes celou tloušťku tepelné izolace až na podklad. V okolí, přibližně 100 mm od obvodu výřezu, se opatrně odstraní povrchová úprava až na výztužnou mřížku. Výztužná mřížka se nařízne po úhlopříčce a opatrně se odstraní zbytky stěrky tak, aby výztužná mřížka zůstala neporušená. Do připraveného otvoru se vlepí tepelná izolace stejného typu a tloušťky použité v ETICS, upravená do požadovaného tvaru tak, aby přesně lícovala s otvorem.

Případné spáry se vyplní výřezy z tepelné izolace. Spáry v tepelné izolaci do šířky 4 mm se vyplní PUR pěnou. Pod původní výztužnou mřížku se nanese zubovým hladítkem lepicí a armovací stěrka v dostatečné vrstvě. Lepicí armovací stěrka se připraví smícháním suché směsi s vodou (5,5 až 6 l / 25 kg pytel) nízko otáčkovým elektrickým míchadlem (max. 500 ot./min.) se spirálovým nástavcem. Míchá se, dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Směs se nechá nejméně 3 minuty odstát na aktivaci příslušných látek a před následným zpracováním se ještě jednou důkladně promíchá.

Na vyrovnanou plochu tepelné izolace se vloží do vrstvy lepicí a armovací stěrky výřez výztužné mřížky s přesahem 100 mm přes původní výztužnou mřížku. Stěrka, která prostoupí mezi oky výztužné mřížky, se rozetře tak, aby tkanina byla zcela zakryta, případně se chybějící stěrka doplní. Na vloženou výztužnou mřížku se aplikuje lepicí a armovací stěrka tak, aby se dodržela rovina s původní vrstvou lepicí a armovací stěrky. Minimální tloušťka výztužné armovací vrstvy je 3 mm. Armovací tkanina musí být uložena ve vrchní třetině armovací vrstvy tak, aby její rastr nebyl prokreslený do povrchu.

Po vyschnutí vrstvy lepicí a armovací stěrky (přibližně 2 dny) se opravená plocha penetruje. Penetrační nátěr se před nanesením na připravený čistý podklad důkladně promíchá nízko otáčkovým elektrickým míchadlem (max. 500 ot./min.) nebo elektrickou vrtačkou se spirálovým nástavcem. Během aplikace se ručně promíchává. Nanáší se v rovnoměrné vrstvě štětkou nebo pěnovým válečkem. Po zaschnutí penetračního nátěru (přibližně 12 hod.) se opatrně aplikuje povrchová úprava totožná s původní povrchovou úpravou.

Renovace fasád

Renovace fasád

Renovace fasád